facebook    instagram   mail    telefom

Blog

Mulberry silk, poznata i kao "prirodna svila", vrsta je kontinuiranog vlakna, koje izlučuje gusenica svilene bube kada gradi svoju čauru. Slično...

Akne na licu, pokušali ste sve da ih se oslobodite, pomoču skupih tretmana lica ili tonika koji koriste vaše drugarice. Možda...

Šta je MOMME? Momme je ono sa čime se meri kvalitet svilene tkanine. To je mera kolika je masa svile po određenom području.Mnogi...