facebook    instagram   mail    telefom

Razno

Šta je MOMME? Momme je ono sa čime se meri kvalitet svilene tkanine. To je mera kolika je masa svile po određenom području.Mnogi...