facebook    instagram   mail    telefom

Uslovi korišćenja

Sadržaji objavljeni na internet sajtu sa adresom   www.Sonnodiseta.rs  vlasništvo su firme i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe. Pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati. Niti je dozvoljeno izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

 

Kada koristite naš internet sajt NIJE dozvoljeno da:

 

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavanju upotrebu ili kopiranje sadržaja dostupnih na sajtu.

 

  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački. Koji može inicirati rasnu mržnju, diskriminacioni, preteći, izazivački. Koji krši poverenje, koji krši privatnost ili koji može da uzrokuje uznemiravanje ili neprijatnost.

 

  • Nije dozvpljeno da dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu.

 

  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili se lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije.

 

  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem.

 

  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja.

 

  • Nije dozvoljeno da koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

 

Uslovi korišćenja.